ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article

ประกาศ.doc

งบประมาณปี 62 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา8_ ประกาศผู้ชนะ (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ 10 ก_ค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสสำนักงาน 28 มิ_ย_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเบรคและคันเร่ง 27 มิ_ย_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมระบบคลัช 1 เม_ย_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับปากาศรถกู้ชีพ 1 เม_ย_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 27 มี_ค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กู้ภัยตรวจการณ์ 27 มี_ค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก 27 มี_ค 62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมีดับเพลิง 22 พ_ค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซ่อมแซมเพลาปั่นน้ำรถยนต์ 7 พ_ค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บรรจุน้ำยาถังเคมี 30 เม_ย_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ป้องกัน 29 เม_ย 62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบแอร์ 6 กพ_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายน้ำมันเครื่อง 31 มค 62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายน้ำมันเครื่อง 30 มค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายน้ำมันเครื่อง 21 มค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 มค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถนำเที่ยว 9 ม_ค_62.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล 26 ธ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำป้ายไวนิล 24 ธ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่าง 7 ธ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มน้ำ 14 ธ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่รถดับเพลิง 7309 15 พ_ย 61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารประชุมคณะพัฒนา61.pdf

งบประมาณปี 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป้องกัน 23 ส_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานงาน ป้องกัน 21 ส_ค 61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ป้องกัน 21 สค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้อง 24 ก_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสายาง 18 ก_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฎิบัติการ 4 ก_ค_61.pdf

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมีดับเพลิง 2 ก_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้สาขาโทรศัพท์ 5 มิ_ย_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลง windo คอม 25 พ_ค61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14_ จัดซื้อแก๊ส 23 พ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล 24 พ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ 17 พ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นพับ 61.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเลี้ยงรับรองการประชุม 6 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายชื่อชุมชน 5 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย 5 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานประชาคม 5 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สในโครงการ 17_พ_ค_61.pdf

ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายในโครงการ 17 พ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหุ้มซ่อมเบาะ 2พ_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบหม้อน้ำ 5เม_ย61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 23 เม_ย_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ 5เม_ย61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล 5 เม_ย_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตลับหมึก 19 มี ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อม 830 ชลบุรี 2เม_ย_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อแก๊ส 27 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถตรวจการณ์ 20 ก_พ_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 12 ก_พ_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ 23 ม_ค 61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ 22 มค 61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเสียงไร้สายซ่อมเสียง 15 ม_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สประกาศซื้อแก๊ส 21 มี_ค 61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าถังดับเพลิงประกาศ เช่าถังดับเพลิง 21 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างทำป้ายวัน อปพร 13 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประกาศจ้างทำป้าย อปพร_ 8มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานประกาศวัสดุสำนักงาน 7 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารเย็บเล่มประกาศ ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม 7 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดชุด อปพร.ประกาศ ซื้อชุด อปพร_ 5 มี_ค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายไวนิล 18 ธค 60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่อง FAXประกาศผู้่ชนะซื้อหมึก FAX 14 ก_พ_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 กพ 61.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างสถาบัน หน่วยงานที่เป็นกลางในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงP1-1 19102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเลืียงรับรองการประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอาหารรับรอง 25102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และไทยรัฐฯ29 ก_ย_60 หนังสือพิมพ์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสนับสนุนฯ18 ต_ค_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มเลั้ยงรับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ19 ต_ค_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและข้าวกล่องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ24 ต_ค_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มเลี้ยงรับรองคณะกรรมการพัฒนาฯ30 ต_ค_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์เพลาปั่นน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ6 พ_ย_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยิวธีเฉพาะจเาะจง 6 พ_ย_60 ซ่อมแอร์.pdf

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบหม้อน้ำรถนำเที่ยวเอนกประสงค์9 พ_ย_60 ซ่อมรถนำเที่ยว.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 17 พ_ย_60.pdf

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายจุดตรวจ 25 ธ_ค_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำประกาศป้ายสวัสดีปีใหม่ 3x8.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างถ่ายเอกสาร 8 ธ_ค 60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจัดเหมาอาหารว่าง 8 ก_ย_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจ้างเหมาอาหารว่าง 14 ก_ย_60.pdf

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกาศซื้อแบตเรือ 15 มค_61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศซ่อมรถกู้ภัย 15 ม_ค61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะป้ายไวนิล 17 มค 61.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะของสมนาคุณ61(22มค61).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศอาหาร24มค61.pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.