ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 57 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : การจ่ายเงินเยียวยาฯ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 87 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : การทำผ้ามัดย้อม
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 57 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : อบรมป้องกันฯ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : พัฒนาชายหาดบางเสร่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : โครงการพัฒนาบางเสร่ สู่ เมืองน่าอยู่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : มาตรการป้องกันโรค (โควิค19)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : งานวันลอยกระทง 2562
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 55 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
Copyright © 2013 All Rights Reserved.