ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันลอยกระทง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ฯ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 เมษายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทำความสะอาดชายหาด
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรม อปพร.2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ อบต.ห้วยแก้ว
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสนห์ห์วันวาน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : เปิดงานหลวงพ่อทองอยู่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะดูงาน จาก ทต.แม่เงิน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานวันเด็ก 61
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 46 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
Copyright © 2013 All Rights Reserved.