https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊ก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊ก

 2.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิ๊ก

ผุู้ชนะการเสนอราคา ครงการซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-64 17ก_ย_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-64 16ก_ย_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่3)  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-64 10ก_ย_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนนแอลอีดี ECO-ONE 60 W)  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-64 31ส_ค_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานตำบลบางเสร่ ชั้น2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-64 18ส_ค_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อแบบฝาเรียบ ขนาดความจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-64 27ก_ค_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 5/5 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 15ก_ค_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา  ครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/5 (แยกขวา 5) (ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 18มิ_ย_64-2.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/3 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 18มิ_ย_64(1).pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/5 (แยกขวา 5) (ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64-2 18มิ_ย_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/3 (ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 18มิ_ย_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/4 (แยกขวา 3) (ชุมชนเนินบรรพต)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 16มิ_ย_64.pdf

ผุู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยพงษ์สุขแยกซ้าย(หน้าห้องแถว) (ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 7พ_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 1W-64 30เม_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยจันทสาโรแยกซ้าย(หลังบ้านนายกปิ่น) (ชุมชนท้ายบ้าน)W-64 20เม_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. รูปตัวยู ซอยคลังปลา(ชุมชนรวมแปดพัฒนา)W-64 19เม_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านนายวีระ พูลกระจ่าง(ชุมชนรวมแปดพัฒนา)W-64 8เม_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ข้างอาคารเอนกประสงค์(ภายในเทศบาล) (ชุมชนเนินบรรพต)W-64 7เม_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยพงษ์สุข (แยกซ้ายยายละม้าย) (ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 2เม_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างร้านเกมส์(ต่อจากเดิม) (ชุมชนเนินบรรพต)W-64-2 31มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยวรรัตน์แยกซ้าย (แยกขวา 3) (ชุมชนท้ายบ้าน)W-64 31มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาลี (ชุมชนเนินบรรพต)W-64-1 30มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยลุงเล้ง (ต่อจากเดิม) (ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์)W-64 30มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไฝ่นาวี-วรรัตน์(ชุมชนท้ายบ้าน)W-64 25 มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 5/4(แยกซ้าย 3) (ชุมชนเนินบรรพต)W-64 19มี_ค_64(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 5/4 (แยกซ้าย 3) (ชุมชนเนินบรรพต)W-64 19มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการW-64 11มี_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อเครื่องพ่นหมอกควัน ราคาเครื่องละ 59,000 บาท จำนวน 2 เครื่อW-64 22ก_พ_64-2.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัวW-64 15ก_พ_64(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)W-64 22 ม_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล๙(ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 19 ม_ค64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงลาย,ทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสาร)W-64 30 ธ_ค_ 63.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา   ครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่1)W-64 23 ธ_ค_63.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563W-64 15 ธ_ค_63.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยปัทมา(ชุมชนจันทสาโร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 8 ธ_ค_63.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหมอกรแก้ว(ชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-64 23 พ_ย_63(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยใบไม้ถึงบ้านเมี๊ยบรีสอร์ท(เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)W-64 17 พ_ย_63.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)W-64 6 พ_ย_63-2.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ ชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน)(โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)W-64 6 พ_ย_2563.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-64 -2 30 ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-64-1 30 ก_ย_ 2563.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2564(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-64 30 ก_ย_ 2563.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนชายหาดบางเสร่ สวนสาธารณะ และถนนรอบสวนสาธารณะ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-63 29 ก_ย_ 2563.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่( 2 เดือน) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-63 29 ก_ย_ 2563(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-63 29 ก_ย_2563(2).pdf
การจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊ก
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 คลิ๊ก
การตรวจรับการจ้าง ปี 64 คลิ๊ก
แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 คลิ๊กCopyright © 2013 All Rights Reserved.