ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ

 วันนี้ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดสุนัขจรจัด ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 โดยการสร้างพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางเสร่เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการทำหมัน ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม)หลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่
กิจกรรมหน้าแรก

ประกาศ อำเภอสัตหีบ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 article
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม article
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
งานปรเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทง
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
การแข่งขันตกปลา
การประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประเพณีลอยกระทง
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี
ต้อนรับคณะดูงาน
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการเทศบาลปลอดโฟม
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พิธีแสดงมุทิตาจิต
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ
ประกาศระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
พิธีเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ห้ามจำหน่ายสุรา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การส่งเสริมกีฬาเรือใบในจังหวัดชลบรี
พิธีร้อยรักร้อยดวงใจสานสายใยมุทิตา
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลมาบข่า
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลโนนไทย
โครงการอบรมให้ความรุ้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน
เปิดบริการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ตอนรับคณะดูงานจากกาญจนบุรี
ตอนรับคณะดูงานอบต.กฤษณา
ตอนรับคณะดูงานจังหวัดหนองคาย
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Tests
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะ
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงาน
เชิญชวนเลือกตั้ง
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและสิทธิประโยขน์ สวัสดิการต่างๆ
ตอนรับคณะตรวจเยี่ยม
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบางเสร่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการบวรร่วมใจสร้างสุขชุมชนคุณธรรม
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กิจกรรมปลูกป่าชายเล
แผนการเลือกตั้งฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่
มอบถุงยังชีพ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
โครงการอบรมสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันครบรอบยกฐานะเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
มอบชุดปฏิบัติงาน
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไดย
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปี 2565
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้
การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
การประชุมร่างเทศบัญญัติประจำปี 2566
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอสัตหีบ ประจำปั 2565
ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
การแระชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบำบัดน้ำเสียCopyright © 2013 All Rights Reserved.