ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คอนโด1-1000

คอนโด1001-2000

คอนโด2001-3000

คอนโด3001-4018

ที่ดิน 1-1000

ที่ดิน 1001-2000

ที่ดิน 2001-3000

ที่ดิน 3001-4000

ที่ดิน 4001-5000

ที่ดิน 5001-6000

ที่ดิน 6001-7393

 
กิจกรรมหน้าแรก

ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันลอยกระทง
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแหลมขาม
พิธีตั้งศาลพระพรหม
ตรวจ Swab เจแบค
ประชุมบ่อบำบัด
แข่งกีฬาภายในเทศบาลฯ
จับฉลากจองล็อคขายของ
มอบของให้ผู้กักตัวฯ
ตรวจ Swab
ตรวจโควิด19
ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตบางเสร่
ประชุมแผนการพัฒนาเทศบาลฯ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
การออกสำรวจตรวจสอบที่ดินฯ
ประชุมสภาเทศบาล
เปิดศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง 8 ครัวเรือน
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปั้ม ปตท.บางเสร่ ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ออกตรวจหาเชื้อโควิด ร่วมบำรุงพัฒนา
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง (ต่อ)
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ รพ.สต.บางเสร่ รอบที่ 2
รับมอบแมส อ.สัตหีบ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ สะพานกลุ่มประมงบางเสร่
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ รพ.สต.บางเสร่
นายกนำทีมเทศบาลลงครัวสนาม
นายกนำทีมเทศบาลลงครัวสนาม
ออกตรวจหาเชื้อโควิด หมู่ที่ 1 บางเสร่
ประชุมสภาเทศบาลฯ
รับมอบของ
ทต.บางเสร่
ประชุมศูนย์พักคอย
ประชุมพิจารณา (ร่าง) งบประมาณฯ
เปิดครัวสนามบางเสร่
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย
ประชุมคณะกรรมการแผนฯ
ปล่อยขบวนรถ
ลงพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ฝนตกหนัก
ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
ประชุมการจัดหาวัคซีน
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
แพคใจใส่กล่อง ทต.บางเสร่
ตรวจ LPA เทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ประชุมคณะกรรมการสนันสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลงนาม (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
กำจัดรังแตน และซ่อมแซมป้าย
ชี้แนวเขตและดูเขื่อนระบายน้ำ
กวดขันมาตรการโควิด-19 แคมป์คนงาน
กวดขันมาตรการโควิด-19 ตลาดสดสีเทา และตลาดดิ่ง
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ฯ
ประชุมติดตามแผนฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
แสดงความยินดี
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ฯ
การตรวจหาเชื้อโควิด-19
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"
ประชุมเตรียมแผนการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19
ฉีดวัคซีน โควิด 19
วันอาภากร
แถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
รับมอบของปันใจ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ สถานการณ์โควิด 19
กิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่
ปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลบางเสร่
รับมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19
ประชุมหน่วยงานราชการ
คณะผู้บริหารทักทายตามแต่ละกอง
ร่วมแสดงยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
ประชุมสภาครั้งแรก
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ระบบ One Stop Service
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
กำหนดการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
งดจัดงานสงกรานต์วันไหลบางเสร่ ประจำปี 2564
หนูน้อยท่องไปในโลกกว้าง
เดินรณรงค์เลือกตั้งฯ
อบรมการใช้โปรแกรมฯ
มอบรถจักรยาน
ระเบียบการขอดูกล้องวงจรปิด (cctv)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ
ประกาศ การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม 2564
ทต.บางเสร่เรียกแถวเคารพธงชาติ
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่
เปิดจุดตรวจบริการประชาชนฯ
อัตตราภาษีป้ายตัวใหม่ 2564
การประชุมคณะกรรมการฯ
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แจ้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
อวยพรวันเกิดท่านนายก
เลี้ยงอาหารกลางวัน
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฯ
กำหนดหน่วยเลือตั้งและที่เลือกตั้งฯ
ต้อนรับคณะดูงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
ประชุมโครงการก่อสร้างฯ
เหตุเพลิงไหม้
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกฯ
จิตอาสา
ประชุมคณะกรรมการฯ
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แถวเคารพธงชาติ
โครงการอบรมส่งเสรมประชาธิปไตย
อบรม อปพร.
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการป้องกันระงับอัคคีภับเบื้องต้น
ประชุมหารือฯ
เทศบัญญัติตลาด ประจำปี 2563
ประชุมผู้สูงอายุ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
อบรมจิตอาสาฯ
จ่ายเงินเยียวยาผู้สูงอายุฯ
เข้ารับมอบถุงยังชีพฯ
การประชุมฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ
พัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
การทำผ้ามัดย้อม
อบรมป้องกันฯ
ประกาศรับโอน/ย้าย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพฯ
ขอเชิญร่วมประชุมฯ
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
การประชุมซักซ้อมฯ
ประชุมการติดตามแผนฯ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พัฒนาชายหาดบางเสร่
ประชุมการตรวจสอบการขออนุญาตฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประชุมร่างเทศบัญญัติฯ
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ
ประกาศ เรื่องควบคุมตลาด
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมผู้ประกอบการ
มอบเงินเยียวยา รอบ 2
รับการตรวจและคำแนะนำการปฏิบัติงานจาก สนง.ปปท.เขต2
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเสร่
นายกฯแจกถุงยังชีพ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อฯ
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (รอบที่สอง)
ต้อนรับดูงาน
ประชุมสภาฯ
เปิดโครงการแม่ค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.สำเภาล่ม
โครงการ "วัยแซบสูงวัย รุ่นที่ 4"
ประชุมพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันเด็ก
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อวยพรวันปีใหม่ 2563
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
อวยพรคณะผู้บริหาร
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
เปืดจุดตรวจบริการประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2563
รับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (EHA)
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
กิจกรรม"จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ"
เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
การประชุมแผนฯ
ต้อนรับคณะดูงานจาก ทม.บ้านทุ่ม
วันลอยกระทง 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดนางฟ้าจำแลง 2019 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
นำของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
ต้อนรับดูงาน
ประชุมคณะกรรมการชุมชน
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
โครงการอบรมกฎหมายฯ
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ฟ้าฮ้าม
โครงการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
ต้อนรับ ทต.กำแพง
อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
กิจกรรมจิตอาสา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีออกเยี่ยมผู้ป่วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ทำบุญวันเทศบาล ประจำปี 2562
การแข่งขันพายเรือในวันสงกรานต์
กิจกรรมวอลเล่ย์บอลในงานสงกรานต์
กิจกรรมงมไข่ในวันสงกรานต์บางเสร่
พิธีเปิดงานสงกรานต์วันไหลบางเสร่ 2562
ทำบุญกลางบ้านวันสงกรานต์ 2562
"นางสงกรานต์บางเสร่จำแลง 2019"
ร่วมงานแถลงข่าวนงนุชพัทยา
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมงานวันเด็ก 2562
กิจกรรม “รณรงค์การใช้ปิ่นโตในสำนักงาน”
กิจกรรม"การทำความดี ด้วยหัวใจ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางเสร่
ลอยกระทงบางเสร่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
ร่วมโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกฯ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ
การแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3
การแข่งขันเรือเร็วระดับโลก
รับโล่รางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 ครั้งที่ 3
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ
IDEMITSU THAILAND POWER BOAT 2018
"วันอาภากร"
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
กิจกรรมแข่งขันพายเรือดำน้ำเก็บไข่ article
ทำบุญกลางบ้านวันสงกรานต์ article
สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรคณะผู้บริหารฯ วันสงกรานต์ 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ครั้งที่ 1
มอบเบี้ยยังชีพ วันที่ 5 เม.ย. 61
ต้อนรับการแข่งขันจักรยาน article
ทำความสะอาดชายหาด
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
อบรม อปพร.2561 article
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน มีนาคม 2561
ต้อนรับ อบต.ห้วยแก้ว article
กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม (ฝึกสอนดนตรีไทยกลองยาว - รำกลองยาว)
จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “TOUR OF THAILAND 2018”
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน article
ประชาสัมพันธ์ "ประชาคมชุมชน"
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เชิญเที่ยวงาน "เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน"
กำหนดวันแจกเบี้ยยังชีพ เดือน มีนาคม 2561
ประชุมเตรียมงาน "เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน"
Corporate Social Responsibility (CSR)
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เด่นชัย จ.แพร่
ต้อนรับ อบต.หนองหิน จ.เลย article
พิธีเปิดงานหลวงพ่อทองอยู่ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
บางเสร่ ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 2 article
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ article
สว.รับเงินแล้ว article
แจ้งรถขยะเสีย article
แจ้งกำหนดการชำระภาษี ปี 2561 article
แจ้งการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุฯ article
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ตอกเสาเข็ม (ฝั่งปลาโลมา) article
วันเด็ก บางเสร่ article
ไฟไหม้หม้อแปลง article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 article
รับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2561 article
ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า article
มอบกระเช้าอวยพรฯ article
เปิดจุดตรวจฯ article
ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ฯ article
การแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 article
ต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น article
วันลอยกระทง 2560 article
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ article
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา นบส.ท.31 article
ต้อนรับคณะศึกษาฯ article
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ article
ประชุมสภาฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
การจัดระเบียบร้านค้า article
ประชุมสภาฯ article
ไทยช่วยไทย article
คัดเลือก อปพร. article
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ article
โครงการพัฒนาฯ article
แห่เทียนพรรษา พระราชทาน article
แห่เทียนพรรษา พระราชทาน
แห่เทียนพรรษา article
กิจกรรมรักษ์หาด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ article
การประชุมประชาคมชุมชน ตำบลฯ article
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
การประชุมแสดงความคิดเห็นของประชาชนฯ article
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน
ต้อนรับคณะดูงาน article
วันสิ่งแวดล้อมโลก article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี article
วันอาภากร ปี 2560 article
ปลูกป่าชายเลนวันต้นไม้ชาติ ปี 2560 article
วันเทศบาล 2560 article
ทัวร์ออฟสัตหีบ 2560 article
ขบวนแห่สงกรานต์ 2560 article
การแข่งขันชกมวยทะเล article
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด article
การแข่งขันชกมวยไทย article
พิธีทำบุญวันสงกรานต์ ปี 2560 article
พิธีเปิดสงกรานต์ ปี 2560 article
ประชาคมชุมชน 8 ชุมชุน article
การประชุมผู้จำหน่ายสินค้า article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ฟ้าฮ่าม article
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 60 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ article
พิธีเปิดฟุตบอลบางเสร่คัพ 60 article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3 article
การแข่งขัน SINGHA F1 article
ประชุมสภาฯ article
การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาด article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลน article
อวยพรผู้ว่าฯ article
เปิดจุดตรวจบริการประชาชน article
ขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 article
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ
ถวายเครื่องบวงสรวงฯ article
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2559 article
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญของชาติ article
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด article
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ article
โครงการชายหาดงามตา ปลากลับบ้าน article
พิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พ่อหลวงฯ article
ร่วมพิธีแปลแถวถวาย article
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ article
ประชุมแผนฯ
แถวเคารพธงชาติและร้องเพลงสรรเสริญฯ article
ประชาคมชุมชนตำบลฯ article
ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ article
เก็บขยะชายหาด article
แถวเคารพธงชาติ article
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1 article
กีฬาปฐมวัย article
พิธีเปิดการแข่งขัน F1 2016 article
ประชุมสภาฯ article
แถวเคารพธงชาติ article
ร่วมพิธีปลูกป่าฯ article
ลงนามถวายพระพรฯ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
กิจกรรมวันแม่ฯ article
ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาฯ article
การแข่งขันฟุตบอลท้องถินคัพ article
เปิดฟุตบอลบางเสร่แชมป์เปี้ยนคัพ article
อบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติฯ
อบรมการป้องกันและปราบปรามฯ
ประชุมการติดตามและประเมินแผนฯ article
ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเกาหลี article
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านฯ article
การแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น
โครงการแข่งขันฟุตบอลฯ article
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด article
ประชุมสภาฯ article
ประเมิน LPA article
วันอาภากร article
ประชุมแผนฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ประชุมแผนฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ให้บริการรักษาประชาชน article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ article
เทศบาลเคลื่อนที่ article
โครงการวันเทศบาล article
ขบวนแห่สงกรานต์บางเสร่ 59
กิจกรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ 59 article
การแข่งขันเจ็ทสกี article
พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์บางเสร่ ปี59 article
กิจกรรม POWER TEAM CONCERT article
กิจกรรม Paint Happiness ณ ศูนย์ฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ขอเชิญเที่ยวงาน คอนเสิร์ตเพาเวอร์ทีม article
พิธีเปิดฟุตบอลบางเสร่คัพ 59 article
ประชาคมชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึก article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฯ article
โครงการอบรมอัคคัภัยเบื้องต้นฯ article
ดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารฯ article
อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ article
พิธีมอบที่อยู่อาศัยฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
ร่วมอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารฯ article
เปิดจุดตรวจบริการประชาชนฯ article
ร่วมโครงการ SAVE THE SEA article
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ฯ
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ article
พัฒนาวันพ่อฯ article
ต้อนรับคณะปั่นจักรยานฯ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
กิจกรรมวันลอยกระทง article
ร่วมพิธีฯ article
มอบเงินสมทบทุนฯ article
มอบเงินสมทบทุนฯ article
มอบเงินสมทบทุนฯ
หลักเกณฑ์การขอใช้สนามกีฬา ทต.บางเสร่
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ article
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
สะพานปลากลุ่มประมงชำรุด article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
การสัมมนาระหว่างกิจการไฟฟ้าฯและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ผลกระทบจากพายุหว่ามก๋อ
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
โครงการ อบจ.เคลื่อนที่ article
ประชุมการแปรญัตติฯ article
ปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ article
พัฒนาชายหาดบางเสร่ article
ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
โครงการพัฒนาวันสำคัญของชาติ ปี 2558 article
ขบวนแห่เทียนพรรษา
ประชุมลูกเสือชาวบ้านอำเภอสัตหีบ article
ต้อนรับคณะปั่นจักรยานฯ article
โรงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ article
อบรมป้องกันอัคคีภัยฯ article
ประชุมสภาฯ article
ปั่นเพื่อแม่ article
ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ก่อนจะโดนตัด article
ทบทวนและปรับแผนฯ article
ประชุมแผนฯ article
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ article
ประชุมคณะทำงานฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ประชุมแผนฯ article
บันทึก MOU การแบ่งเขตฯ article
ดูงานสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิดโครงการฯ article
พิธีเปิดศูนย์ฯ article
ทำบุญวันเทศบาล article
บันทึกข้อตกลง MOU article
ขบวนแห่สงกรานต์บางเสร่ article
พิธีเปิดงานสงกรานต์ ปี2558 article
โครงการมัคคุเทศก์ฯ article
ประชุมบันทึกข้อตกลงฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ประชุมหารืองานวันสงกรานต์ article
ประชุมการจัดระเบียบทางเท้า article
ประชุมคณะกรรมการฯ article
คอนเสิร์ต TV 3 สัญจร article
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ ประจำปี 2558 article
โครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน article
อบรมทบทวน อปพร.ประจำปี 2558 article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ประชาคมชุมชนรวมแปดและร่วมบำรุง article
ประชาคมชุมชนจันทสาโรและเอื้ออารีย์สัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
อบรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน article
ประชาคมชุมชนท้ายบ้าน และชายทะเล article
ประชาคมชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึก article
ขอเชิญเที่ยวงาน TV สัญจร article
ต้อนรับนายอำเถอสัตหีย article
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข article
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
อวยพรคณะผู้บริหาร article
เปิดจุดตรวจบริการประชาชน article
การแข่งกีฬาสีภายใน article
ประชุมพนักงาน article
พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ article
5 ธันวา มหาราช article
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดฯ article
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน article
ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า article
การประชุมสภาฯ article
ประชุม อปพร. article
งานลอยกระทงบางเสร่ article
นายกลงพื้นที่ article
ร่วมรับบริจาคสิ่งของ article
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ article
ร่วมงานประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี
การประกวดหางเครื่องในงานเทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ article
พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลบางเสร่ฯ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
ร่วมพิธีปลูกป่าฯ article
อบรมกฎหมายฯ article
เยี่ยมชมบ่อบำบัดน้ำเสีบ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
มอบวุฒิบัตร อปพร. article
เปิดกีฬาปฐมวัย ปี 57 article
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
เรียกประชุมสภาฯ article
ประชุมเตรียมความพร้อม article
ร่วมพิธีวันแม่ article
จ่ายเบี้ยยังชีพ
หลักสูตรการพับผ้าเช็ดหน้า
ผ้าบาติก
นายกและสมาชิกร่วมกันทำความสะอาดล้างถนน article
พิธีเปิดโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดฯ article
ออกตรวจการก่อสร้างถนนฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
นายกลงพื้นที่ article
ร่วมพิธีปลูกข้าววันแม่ article
รับมอบน้ำดื่มจากการประปาสัตหีบ article
ร่วมถวายภัตตาหารเพลฯ article
ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติฯ article
พิธีเปิดโครงการฟุตซอลฯ article
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน article
ร่วมงานครบรอบยกฐานะเทศบาลตำบลเขตรฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาฯ article
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ถนนคนเดิน
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ article
การประชุมประจำเดือนฯ article
มอบถุงยังชีพ
มอบใบประกาศฯ article
ถนนคนเดิน
โครงการอบรม อปพร.ฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ประชุมแผนฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
อบรมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ article
ประชุมแผน article
ร่วมวางพวงมาลา article
ประชุมกรรมการชุมชน
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ถนนคนเดิน
ประชุมคณะกรรมการฯ article
ขบวนแห่วันสงกรานต์บางเสร่ article
กิจกรรมถนนคนเดิน
จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 57
พิธีเปิดงานมหัสจรรย์วันสงกรานต์บางเสร่ article
เปิดงานวันสงกรานต์วันไหลบางเสร่ article
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์บางเสร่
เปิดจุดตรวจบริการประชาชน article
โครงการมัคคุเทศก์น้อย article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน article
อบรมแผนฯ article
เปิดฟุตบอลบางเสร่คัพ 2557 article
จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2557
กิจกรรมถนนคนเดิน
ศึกษาดูงานฯ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารฯ article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า article
เปิดโครงการศูนย์ไม่แก่เกินเรียน article
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ article
การประชุมสภาฯ article
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ article
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.