ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ต้อนรับคณะดูงาน

 วันที่ 4 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลบางเสร่
นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นาวาตรีธวัช คงศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งกิจกรรมหน้าแรก

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ article
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ article
โครงการเสรืมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
การจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชน
วันตรุษจีน
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงอบรมและจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รับมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
วันอาภากร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีปล่อยเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับมอบหมายนโยบายการปฎิบัติงานของผู้บริหาร
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประกาศ อำเภอสัตหีบ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
งานปรเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทง
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
การแข่งขันตกปลา
การประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประเพณีลอยกระทง
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการเทศบาลปลอดโฟม
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พิธีแสดงมุทิตาจิต
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ
ประกาศระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
พิธีเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ห้ามจำหน่ายสุรา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การส่งเสริมกีฬาเรือใบในจังหวัดชลบรี
พิธีร้อยรักร้อยดวงใจสานสายใยมุทิตา
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลมาบข่า
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลโนนไทย
โครงการอบรมให้ความรุ้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน
เปิดบริการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ตอนรับคณะดูงานจากกาญจนบุรี
ตอนรับคณะดูงานอบต.กฤษณา
ตอนรับคณะดูงานจังหวัดหนองคาย
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Tests
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะ
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงาน
เชิญชวนเลือกตั้ง
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและสิทธิประโยขน์ สวัสดิการต่างๆ
ตอนรับคณะตรวจเยี่ยม
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบางเสร่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่Copyright © 2013 All Rights Reserved.