ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


รับมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมให้การต้อนรับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการตรวจราชการพื้นที่อำเภอสัตหีบ และ ร่วม ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี – สัตหีบ ร่วมใจ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 
 กิจกรรมหน้าแรก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง article
ต้อนรับคณะดูงาน article
โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม article
โครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันท้องถิ่นไทย
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมประชาคม โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมพิมม์ลายผิวจราจร
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
ประชุมสัญจร
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชน
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2566
งานคล้ายวันมรณะภาพปีที่ 51 หลวงพ่อทองอยู่ จนทสาโร
โครงการอบรมด้านคหกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชน
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและประชาชน
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู๋บ้านแกนนำสุขภาพ
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู๋บ้านแกนนำสุขภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการเสรืมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
การจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชน
วันตรุษจีน
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงอบรมและจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
วันอาภากร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีปล่อยเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับมอบหมายนโยบายการปฎิบัติงานของผู้บริหาร
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประกาศ อำเภอสัตหีบ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
งานปรเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทง
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
การแข่งขันตกปลา
การประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประเพณีลอยกระทง
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี
ต้อนรับคณะดูงาน
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการเทศบาลปลอดโฟม
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พิธีแสดงมุทิตาจิต
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ
ประกาศระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
พิธีเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ห้ามจำหน่ายสุรา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การส่งเสริมกีฬาเรือใบในจังหวัดชลบรีCopyright © 2013 All Rights Reserved.