ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ภาพกิจกรรม > ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 1 บางเสร่

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 1 บางเสร่

 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

❤ เทศบาลตำบลบางเสร่
🧡 กองสาสาธารณสุขฯ
💛 รพ.สต.บางเสร่
ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสร่ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย อยากให้โรคหายไปจากหมู่บ้านเรา มันก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยว่าช่วยกันและให้ความร่วมมือกันมากแค่ไหน ด้วยรักและห่วยใย จากใจพวกเราทีมบางเสร่ เพื่อพี่น้องชาวบางเสร่

Copyright © 2013 All Rights Reserved.