ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก
  2020-06-04

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ และนายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมมอบนโยบายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการเปิดใช้พื้นที่ชายหาดบางเสร่ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าชายหาด ผู้ประกอบการเรือ โรงแรมและรีสอร์ท ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางเสร่  2020-06-04

 วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางเสร่ โดย นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง มอบเงินเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 รอบที่ 2 ณ โดมด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่  2020-05-29

 วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ รับการตรวจและคำแนะนำการปฏิบัติงานจาก สนง.ปปท.เขต2 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2  2020-05-13

เทศบาลตำบลบางเสร่ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่จะมารับเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังรายละเอียดมาพร้อมนี้  2020-05-12

ด้วยอำเภอสัตหีบได้แจ้งให้จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

เทศบาลตำบลบางเสร่จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามาลงทะเบียนฯ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลต่อไป  2020-05-08

 ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563 ครั้งที่ 2 จำนวน  4 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 30   เมษายน 2563 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นั้น

 บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศแนบท้ายนี้  2020-05-01

  ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563 ครั้งที่ 2 จำนวน  4 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 30   เมษายน 2563 นั้น

  บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  2020-04-30

 เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....

จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ร่วมทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถรับเอกสารได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบางเสร่ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤษภาคม 2563


  2020-04-28

 เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ (วันที่ 27 เมษายน 2563) นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเสร่ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่แหล่งท่องเที่ยว
  2013-09-30

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม)

More...

  2013-09-30

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...

  2014-09-18

ปี 2557 นี้ เทศบาลตำบลบางเสร่ จัดงานลอยกระทง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ชายหาดบางเสร่  ยิ่งใหญ่ เหมือนทุกปี

More...

  2013-10-07

กั้งกระดานทอดกระเทียม , กุ้งทะเลเป็นลวกเกลือ ,
หอยนางรมสด , น้ำพริกพริกไข่ปู

 

More...

  2013-10-07

หาดบางเสร่ เป็นชายหาดที่ยาวประมาณ 1500 เมตร ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาจนมีความสวยงามและ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนจำนวนมาก และมีร้านอาหารชายหาดไว้คอยให้บริการ.

More...


ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่นี่ค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติเปิดตลาดนัดเล็กๆต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ2016-09-20926 / 1
dot
กระทู้ปกติภาษีโ่รงเรือน2016-08-17606 / 0
dot
กระทู้ปกติอยากทราบข้อกำหนดของเทศบาลเกี่ยวกับการอนุญาติเลี้ยง...2015-09-29683 / 0
dot
กระทู้ปกติความเดือดร้อนของชาวต่างชาติ2015-07-08677 / 0
dot
กระทู้ปกติลูกจ้างเทศกิจ เทศบาลตำบลบางเสร่ 2015-07-05763 / 1
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/ส...2015-06-29638 / 1
dot
กระทู้ปกติถนนคนเดินบางเสร่จัดวันไหนครับ2015-03-10921 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางเสร่คะ 2014-11-24747 / 0
dot
กระทู้ปกติร้องทุกข็ ซอยเทศบาล 10/2 ร่วมบำรุง น้ำท่วมขังถนน2014-11-211019 / 0
dot
กระทู้ปกติน้ำปะปา หยุดไหลเป็นวัน /2 วัน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า เ...2014-08-21763 / 1
dot
กระทู้ปกติ เรื่องหมาๆ2014-08-13823 / 1
dot
กระทู้ปกติสนามเด็กเล่น2014-08-13712 / 1
dot
กระทู้ปกติสภาพแวดล้อม2014-06-29827 / 0
dot
กระทู้ปกติกระทู้ เทศบาล2013-12-111581 / 1
dot
กระทู้ปกติทดสอบ  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-09-301197 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
เก็บขยะชายหาด

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
กิจกรรมผู้บริหาร

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
การแข่งขันเจ็ทสกีวันสงกรานต์ 59

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ต้อนรับคณะศึกษาฯ

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  /  ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)รายงานประจำเดือนเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างCopyright © 2013 All Rights Reserved.