ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลบางเสร่ บรรยายโดยผ่านเพลงมาร์ชบางเสร่  เชิญรับฟังและชม  ครับ 

ทะเลสวยสีคราม  แหล่งนามปลาข้าวสาร  หมู่บ้านหางเครื่อง ลือเลื่อง "หลวงพ่อทองอยู่" ถิ่นประดู่ "กรมหลวงชุมพร"