ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


กิจกรรมหน้าแรก
  2023-03-28

 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2 ซึ่งจัดทำโครงการโดยกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ โดยจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2566


  2023-03-28

 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ในด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เทศบาลตำบลบางเสร่ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


  2023-03-27

 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ เพื่อประกอบการดำเนินการวางผังแม่บทโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่
ณ. ศาลาการเปรียญ วัดบางเสร่คงคาราม


  2023-03-23

 วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายชิน แก้วสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งดำเนินโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2


  2023-03-21

 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลบางเสร่ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


  2023-03-21

 วันที่ 21 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและจัดระเบียบสุนัขจรจัดภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน (สุนัข - แมว)
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่


แหล่งท่องเที่ยว

 Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มีมีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ประชาชนผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หน่วยงาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพียงเข้าแอปพลิเคชันไลน์ แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue ก็จะสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้าแชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า 'พบปัญหาถนนชำรุด' หรือ 'ได้กลิ่นสารเคมี' เป็นต้น

More...

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม) หลวง พ่อทองอยู่ นามสกุล บุญเรือง เกิดที่บ้านบางเสร่ บิดาชื่อ ผึ้ง มารดาชื่อ ฮุ่น เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2430 ปีชวด วันอังคารขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 มีพี่น้องรวม 8 คน

More...

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  2021-09-24

More...

  2021-09-24

More...

  2021-09-24

More...

การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

เปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2565

 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางเสร่/งานป้องกันฯ/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1
กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
Swab 10 ม.ค 65

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
ภาพเก่าย้อนรอย บางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /15

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคคลทั่วไป)   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ@ประปาหมู่บ้าน2021-05-112245 / 1
dot
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ2021-04-27837 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.