ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก
icon
  2021-05-07

 วันนี้ เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ประชุมหน่วยงานราชการ เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละกอง และอุปสรรค์ปัญหาในด้านการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปicon
  2021-05-06

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ทักทายพนักงานเทศบาล ตามส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักงานและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องสมุดเทศบาลตำบลบางเสร่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่icon
  2021-05-06

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมแสดงยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ครั้งแรกicon
  2021-05-06

 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ครั้งแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป และเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล โดยมีนายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว และมีนายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งแรก พร้อมทำพิธีประดับเครื่องหมายอินทนู ให้กับนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่

และที่ประชุมสภาได้มีการลงมติเลือก นาวาตรี ธวัช คงศักดิ์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางเสร่, นายเฉลิมชัย เงินท้วม เป็นรองประธานสภา และ นางรุ่งรัตน์ ศรีประเสริฐ เป็นเลขานุการประธานสภา


icon
  2021-05-06

 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่  2021-05-01

 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  2021-04-28

 วันนี้ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดสุนัขจรจัด ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 โดยการสร้างพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางเสร่เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการทำหมัน ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม)หลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่  2021-04-23

 One Stop Service

👉ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
👉แจ้งคำร้องสะดวกผ่านผ่านระบบ Online
👉มีระบบแจ้งเตือนการดำเนินการทาง E-mail
👉ตรวจสอบผลการดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง


  2021-04-22

 วันนี้ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (น้ำอบ น้ำปรุง บุหงา) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่  2021-04-21

 กำหนดการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในชุมชน เขตเทศบาลตำบลบางเสร่  2021-04-21

 สภากาชาดไทยได้จัดทำ

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความช่วยเหลือแบบ   Real-time


  2021-04-05

 ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง ของดการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ วันไหลบางเสร่ ประจำปี 2564แหล่งท่องเที่ยว
  2013-09-30

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม)

More...

  2013-09-30

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...

  2021-04-29

 ท่าเรือ-ขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือบางเสร่ ใกล้พัทยา

ไม่ไกล กทม.ขับรถแปบเดียวก็ถึง...😁
-อุปกรณ์การตกปลา ต้องเตรียมมาเองนะจร้า
More...


บุคคลทั่วไป   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ2021-04-2798 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
เก็บขยะชายหาด

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
กิจกรรมผู้บริหาร

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
การแข่งขันเจ็ทสกีวันสงกรานต์ 59

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ต้อนรับคณะศึกษาฯ

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  /  ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)รายงานประจำเดือนเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างCopyright © 2013 All Rights Reserved.