https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray เทศบาลตำบลบางเสร่
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


กิจกรรมหน้าแรก
  2023-06-08

 นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งดำเนินโครงการโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางเสร่  2023-06-06

 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายประจักษ์ ศรีจินดา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


  2023-06-02

 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

คณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่บูรณาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมบูรณาการ คือ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเสร่ ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางเสร่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบางเสร่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประธานกรรมการชุมชน และ ประธานเครือข่ายองค์กรทุกกลุ่ม ทุกองค์กรในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2


  2023-06-02

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  2023-06-01

 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดทำกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธาน
ในการนี้ เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้จัดทำโครงการ ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมด้วย
ณ บริวเณชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


  2023-05-31

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางเสร่ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  คือ ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.”
บุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
 


แหล่งท่องเที่ยว

 Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มีมีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ประชาชนผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หน่วยงาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพียงเข้าแอปพลิเคชันไลน์ แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue ก็จะสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้าแชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า 'พบปัญหาถนนชำรุด' หรือ 'ได้กลิ่นสารเคมี' เป็นต้น

More...

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม) หลวง พ่อทองอยู่ นามสกุล บุญเรือง เกิดที่บ้านบางเสร่ บิดาชื่อ ผึ้ง มารดาชื่อ ฮุ่น เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2430 ปีชวด วันอังคารขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 มีพี่น้องรวม 8 คน

More...

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  2021-09-24

More...

  2021-09-24

More...

  2021-09-24

More...

การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

เปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2565

 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางเสร่/งานป้องกันฯ/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1
กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
Swab 10 ม.ค 65

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
ภาพเก่าย้อนรอย บางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /15

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคคลทั่วไป)   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ@ประปาหมู่บ้าน2021-05-112299 / 1
dot
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ2021-04-27863 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.