ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


กิจกรรมหน้าแรก
  2023-02-03

  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง  วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  2023-02-03

 ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบางเสร่  2023-01-30

 วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเสร่ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ภาคศาสนา ภาคการศึกษา ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ โดยมี นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2


  2023-01-24

 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา และชุมชนรวมแปดพัฒนา ณ อาคารจันทนีโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
👉👉โดยมี นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานการประชุมประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางเสร่ ผู้นำชุมชน และประชาชนชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา และชุมชนรวมแปดพัฒนา เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน ณ อาคารจันทนีโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่


  2023-01-20

 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง


  2023-01-20

 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางเสร่ ดำเนินการจัดการประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางเสร่ โดยมี นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางเสร่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม


แหล่งท่องเที่ยว

 Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มีมีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ประชาชนผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หน่วยงาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพียงเข้าแอปพลิเคชันไลน์ แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue ก็จะสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้าแชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า 'พบปัญหาถนนชำรุด' หรือ 'ได้กลิ่นสารเคมี' เป็นต้น

More...

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม) หลวง พ่อทองอยู่ นามสกุล บุญเรือง เกิดที่บ้านบางเสร่ บิดาชื่อ ผึ้ง มารดาชื่อ ฮุ่น เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2430 ปีชวด วันอังคารขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 มีพี่น้องรวม 8 คน

More...

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  2021-09-24

More...

  2021-09-24

More...

  2021-09-24

More...

การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

  2022-09-23

More...

เปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2565

 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางเสร่/งานป้องกันฯ/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1
กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
Swab 10 ม.ค 65

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
ภาพเก่าย้อนรอย บางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /15
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /15

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคคลทั่วไป)   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ@ประปาหมู่บ้าน2021-05-112205 / 1
dot
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ2021-04-27812 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.