ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก
  2021-09-13

 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่เรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่


  2021-09-13

 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เปิดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวสำหรับคนในชุมชน community isolation :CI โดยมีท่านกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พักคอยฯ และมีนายภิญโญ สายนภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชิน แก้วสังข์ ผู้ช่วยสส.เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ กำนันตำบลบางเสร่ ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเสร่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ โดยศูนย์พักคอยและแยกกับตัวสำหรับคนในชุมชน community isolation : CI เพื่อให้ชุมชนปลอดโรคและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อป้องกันเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาล ที่เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ที่ผ่านภาวะฉับพลัน หรือวิกฤติและมีอาการดีขึ้นคงที่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้รับการคัดแยกอาการและรักษาดูแลตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดและติดเชื้อโควิค 19 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  2021-08-30

 วันนี้ 27 สิงหาคม 2564

นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ (นายกตั้ม)
พร้อมด้วย นายสมร บุญมี สมาชิกสภาฯ
ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำนวน 8 ครัวเรือน ให้กับผู้ที่กักกันตนเองในเขตพื้นที่บางเสร่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลตนเองในช่วงที่อยู่ระหว่างการกักกันตนเองอยู่ที่บ้าน ด้วยความรักและความเป็นห่วงเป็นใยแก่พี่น้องประชาชนทุกคน❤❤


  2021-08-30

 วันนี้ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่
นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ (นายกตั้ม)
ปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุขฯ / รพ.สต.บางเสร่/กำนันบางเสร่/ทีมชุดตรวจ ได้ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อ
ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ปั้มน้ำมัน ปตท.บางเสร่


  2021-08-30

 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

♦️ เทศบาลตำบลบางเสร่
♦️ นายกตั้ม ชัยวัฒน์ อินอนงค์
♦️ ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล
♦️ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ที่กักกันตนเองในเขตพื้นที่บางเสร่ 🏠 🏠


  2021-08-30

 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับ รพ.สต.โค้งวันเพ็ญ
นายกตั้ม/ประธานสภา/สมาชิกสภา/กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/กองสาธารณสุขฯพร้อมชุดทีมตรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา


  2021-08-30

 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบางเสร่ นำโดยนายชัยวัฒน์ อินอนงค์ (นายกตั้ม) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด (สีเขียว) ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่  2021-08-30

 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบางเสร่

นำทีมโดยท่านนายกตั้ม ชัยวัฒน์ อินอนงค์
คณะผู้บริหาร / ทีมสภาเทศบาลฯ / ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้กักกันตนเองในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางเสร่


  2021-08-30

 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

👉เทศบาลตำบลบางเสร่
👉นายกชัยวัฒน์ อินอนงค์
👉รองกันต์ ธนาอัครชล
👉เลขานฤมล จตุทอง
👉ทนายช้าง / ทีมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
👉ปลัดเพ่ง บัวหอม หัวหน้าส่วนราชการ และ
👉พนักงานเทศบาล
🏡 🏠 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้กักกันตนเองในพื้นที่บางเสร่ และได้พูดคุยให้คำแนะนำการดูแลตนเองด้วยความเป็นห่วงเป็นใย และให้กำลังใจทุกท่าน เราจะสู้ไปด้วยกัน ✌🤟✌🤟


  2021-08-30

 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลบางเสร่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล กองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งชุดทีมตรวจ ATK. ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยทำการตรวจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเองให้ดี ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องทุกท่าน💞💞💞💞


  2021-08-30

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ รับมอบหน้ากากอนามัย จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นผู้มอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ต่อไป


  2021-08-30

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลบางเสร่ #นายกตั้ม ชัยวัฒน์ อินอนงค์
รพ.สต.บางเสร่ #คุณหมอยุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 #ผู้ใหญ่อ้อ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน #ผู้ช่วยพัฒน์
แพทย์ประจำตำบล #แพทยจุ้ย
กลุ่มประมงบางเสร่ #คุณสำราญ
กองสาธารณสุขฯ #คุณหมอแนน
พร้อมทีมชุดตรวจ ATK. ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด19 เชิงรุกอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ทำการลงตรวจสะพานปลากลุ่มประมงบางเสร่ และไม่พบผู้ติดเชื้อในการลงตรวจครั้งนี้ ถือว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลตัวเองได้ดี และขอบคุณทีมตรวจที่คอยดูแลเป็นห่วงประชาชนตลอดมา ด้วยรักและห่วงใย จากเทศบาลตำบลบางเสร่ 🥰🥰🥰🥰


แหล่งท่องเที่ยว
  2013-09-30

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม)

More...

  2013-09-30

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...

  2021-04-29

 ท่าเรือ-ขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือบางเสร่ ใกล้พัทยา

ไม่ไกล กทม.ขับรถแปบเดียวก็ถึง...😁
-อุปกรณ์การตกปลา ต้องเตรียมมาเองนะจร้า
More...


บุคคลทั่วไป   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ เกมสล็อตภาพสวย เล่นง่ายได้เงินจริง ทำเงินง่ายๆ ได...2021-10-0433 / 0
dot
กระทู้ปกติหวยออนไลน์2021-09-1376 / 0
dot
กระทู้ปกติ@ประปาหมู่บ้าน2021-05-11564 / 0
dot
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ2021-04-27349 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ มาลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ โดยจะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. ณ วัดบางเสร่คงคาราม สำหรับประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวกมาลงทะเบียนที่เทศบาล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. โดยท่านต้องเตรียม 1.โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 2.บัตรปรชาชน ด้วยความห่วงใยจากนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 1 บางเสร่

 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

❤ เทศบาลตำบลบางเสร่
🧡 กองสาสาธารณสุขฯ
💛 รพ.สต.บางเสร่
ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสร่ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย อยากให้โรคหายไปจากหมู่บ้านเรา มันก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยว่าช่วยกันและให้ความร่วมมือกันมากแค่ไหน ด้วยรักและห่วยใย จากใจพวกเราทีมบางเสร่ เพื่อพี่น้องชาวบางเสร่

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 สะพานกลุ่มประมงบางเสร่

  วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลบางเสร่ #นายกตั้ม ชัยวัฒน์ อินอนงค์
รพ.สต.บางเสร่ #คุณหมอยุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 #ผู้ใหญ่อ้อ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน #ผู้ช่วยพัฒน์
แพทย์ประจำตำบล #แพทยจุ้ย
กลุ่มประมงบางเสร่ #คุณสำราญ
กองสาธารณสุขฯ #คุณหมอแนน
พร้อมทีมชุดตรวจ ATK. ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด19 เชิงรุกอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ทำการลงตรวจสะพานปลากลุ่มประมงบางเสร่ และไม่พบผู้ติดเชื้อในการลงตรวจครั้งนี้ ถือว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลตัวเองได้ดี และขอบคุณทีมตรวจที่คอยดูแลเป็นห่วงประชาชนตลอดมา ด้วยรักและห่วงใย จากเทศบาลตำบลบางเสร่ 🥰🥰🥰🥰
 

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /9
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /9
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์พักคอยบางเสร่

 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบางเสร่ นำโดยนายชัยวัฒน์ อินอนงค์ (นายกตั้ม) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด (สีเขียว) ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /6
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /6
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
More...

More...

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.