ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ article

 ประกาศซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2566

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (เฉพาะเจาะจง)RG-66 20 มี_ค_66.pdf

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการPS-66 10 มี_ค_66.pdf

ราคากลาง--โครงการซ่อมและเปลี่ยนความถี่ตามที่ กสทช กำหนด(เฉพาะเจาะจง)RG-66 20ก_พ_66.pdf

ราคากลาง--โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง (เฉพาะเจาะจง)RG-66 16ก_พ_66.pdf

ประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพงษ์สุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)P-66- 13ก_พ_66.pdfเอกสารฯ ซ_พงษ์สุข 13ก_พ_66.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพงษ์สุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่าง-ประกวดฯ ซ_พงษ์สุข-7ก_พ_66.pdfร่างเอกสารฯ ซ_พงษ์สุข-7ก_พ_66.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพงษ์สุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-66 31ม_ค_66.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเปิด-ปิดทางเข้าบ่อขยะ (เฉพาะเจาะจง)RG-66 24ม_ค_66.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 รายการ (เฉพาะเจาะจง)RG-66 20 ม_ค_66.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น(แยก 2 ขวา 2)(เฉพาะเจาะจง)RG-66 12ม_ค_66(1).pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (เฉพาะเจาะจง)RG-66 13ม_ค_66.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น(แยก 2 ขวากแรก)(เฉพาะเจาะจง)RG-66 12ม_ค_66.pdf

ประกาศการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน  112 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565S-66 19 ม_ค_ 66.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิขกรรมของเทศบาล (เฉพาะเจาะจง)RG-66 16 ธ_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาซ่อมศุูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เฉพาะเจาะจง)RG-66 8ธ_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่่1) (เฉพาะเจาะจง)RG-66 15ธ_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน (เฉพาะเจาะจง)RG-66 7ธ_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,นักเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้ว(เฉพาะเจาะจง)RG-66 25พ_ย_65.pdf

ประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล9 (ร้านลุงชูหมู่บ้านชื่นสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)P-66 7ธ_ค_65.pdfเอกสารฯ ซ_แยกเทศบาล9(ร้านลุงชูฯ).pdf

ประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต  ซ.เทศบาล2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        (e-bidding)P-66 1ธ_ค_65.pdfเอกสารฯ ซ_เทศบาล2 1ธ_ค_65.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล 9 (ร้านลุงชูหมู่บ้านชื่นสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่าง-ประกวดฯถนน คสล_ซ_แยกเทศบาล9 29พ_ย_65.pdfร่าง-ประกวดฯถนน คสล_ ซ_แยกเทศบาล9 29พ_ย_65.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซ.เทศบาล 9/1 (แยกหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)P-66 28พ_ย_66.pdfเอกสารประกวดฯ ซ_เทศบาล9-1 28พ_ย_65.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล9 (ร้านลุงชูหมู่บ้านชื่นสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-66 28พ_ย_65.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต  ซ.เทศบาล2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding)ร่าง-ประกวดฯถนนแอสฯ ซ_เทศบาล2 25พ_ย_65.pdfร่าง-เอกสารประกวดฯถนน ซ_เทศบาล2 25พ_ย_65.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต  ซ.เทศบาล2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        (e-bidding)RG-66 23พ_ย_65.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซ.เทศบาล 9/1 (แยกหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่าง-ประกวดฯติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ9-1-22 พ_ย_65.pdfร่าง-เอกสารฯ ติดตั้งระะบบไฟฟ้าฯ ซ_เทศบาล9-1.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซ.เทศบาล 9/1 (แยกหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-66 17พ_ย_65.pdf

ประกาศ-ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสินสงวน (แยกขวาแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)P-66 14พ_ย_65.pdfเอกสารประกวดฯ ถนน ซ_สินสงวน(แยกขวาแรก) 14 พ_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ(เฉพาะเจาะจง)RG-66 7พ_ย_65.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสินสงวน (แยกขวาแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-66 3พ_ย_65.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสินสงวน (แยกขวาแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่าง-ประกวดราคาก่อสร้างถนนฯ ซอยสินสงวน(แยกขวาแรก).pdfร่าง-เอกสารประกวดฯก่อสร้างถนน ซ_สินสงวนฯ.pdf

ประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาดเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)P-66-1 20ต_ค_65.pdfเอกสารกวาดฯ 10 เดือน - 20ต_ค_65.pdf

ประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)P-66-2 20ต_ค_65.pdfเอกสารฯเก็บขยะ 10 เดือน -20 ต_ค_65.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่าง-ประกวดราคาเก็บขยะ 10 เดือน-12ต_ค_65.pdfร่าง-เอกสารประกวดฯ เก็บขยะ 10 เดือน -12ต_ค_65.pdf

ร่างประกาศ--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาดเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างกวาดถนนทางเท้าฯ - 12ต_ค_65.pdfร่าง-เอกสารสอบกวาดถนน - 12ต_ค_65.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-66-2 - 4ต_ค_65.pdf

ราคากลาง--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาดเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)RG-66 4ต_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ระยะที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) (เฉพาะเจาะจง)RG-66 23ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-65-2 21ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-66 21ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาด เทศ่บาลตำบลบางเสร่ (ห้วงดำเนินการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565)(เฉพาะเจาะจง)RG-66 20ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-66 14ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ระจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-66-2 13ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-66 13ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-66 13ก_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ระจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)RG-66 12ก_ย_65.pdf
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖Copyright © 2013 All Rights Reserved.