https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray 20 ที่พักทหารเรือ สัตหีบ
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


20 ที่พักทหารเรือ สัตหีบ

 20 ที่พักราชการทหารเรือ

1.บ้านพัก หาดทรายแก้ว ชุมพลทหารเรือ 0933084769

2.บ้านพัก หาดนางรอง 088-447-2461

3.บ้านพัก หาดน้ำหนาว 084-738-4699

4.บ้านพัก ทุ่งโปรง 088-190-1678

5.บ้านพัก หาดสอ 080-0147-025

6.บ้านพัก หาดดงตาล 086-125-2726

7.บ้านพัก หาดนางรำ 085-285-5135

8.บ้านพักหาดเทียน  087-488-2832

9.บ้านพักหาดน้ำใส  Tel. 038-190-155-6 และ 094-8455-005

10.บ้านพักรับรองหาดม้าน้ำ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทางไปศาลกรมหลวงชุมพร)

     089-4797597 พันจ่าเอก ติณ, หรือที่เบอร์ 038437112 ต่อภายใน 71354

11.สถานที่พัก อาคารรับรองหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล)

     0840120720, 0892097215

12.บ้านพักรับรองของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม) 038334188 หรือที่เบอร์         

     024661180 ต่อ 62584

13.บ้านพักรับรองของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  038_436187 ต่อเบอร์ 66035 เวลาราชการ หรือโทร       0867006931

14.บ้านพักรับรองของศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ใกล้กับรร.ชุมพลทหารเรือ) 02_4661180 ต่อ 65631 หรือ         65450 ในวันและเวลาราชการหรือที่เบอร์ 084_5670181

15.หาดนภาธาราภิรมย์ EOD 081-5772532 , 081-7782473

16.เกาะขาม 0-3843-9444 หรือ 0-3843-7927

17.เกาะแสมสาร038-432-475

18.สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ 038-432332, 038-432329.

19.ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า  พ.จ.อ. พงษ์ธร ราชโส 0899319762  จ.อ. ไพศาล เข็มสอน          

     0819969527   เบอร์ภายใน 024757380 ต่อ 67423

20.กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ  08 1410 1527, 09 8351 6505,       08 7016 2145, 75206 (ทร.)