https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2563
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ 2564

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโปรแกรมไวรัส 25 มค_64.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้+เก้าอี้ 22 มค_64.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร 20 ม_ค_64.

ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 19 มค_64.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 มค_64.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสวัสดีปีใหม่ 21 ธค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร 17 ธ_ค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 ธค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มค 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบคลัตช์ 28 ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ 24 ธค_63 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง 22ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม 22ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 21 ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำขนาด10,000 ลิตร 16 ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไมค์สำหรับพูด 7 ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองคณะดูงาน 4 ธค_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกด้านคนขับ 30 พย_63