https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ต้อนรับคณะดูงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ต้อนรับคณะดูงาน

 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลบางเสร่ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งกิจกรรมหน้าแรก

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น article
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี article
ประชุมเสริมสร้างธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริตฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ
ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบางเสร่
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด
ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ต้อนรับคณะดูงาน
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ
ต้อนรับคณะดูงาน
การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการกิจกรรม 5 ส.
วันเทศบาล
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียมเกาะแสมสาร
ขบวนแห่วันสงกรานต์บางเสร่ ประจำปีพ.ศ.2566
โครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่
ประชุมอสม.เทศบาลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่
ประชุม อปพร. เทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันท้องถิ่นไทย
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมประชาคม โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมพิมม์ลายผิวจราจร
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
ประชุมสัญจร
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชน
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2566
งานคล้ายวันมรณะภาพปีที่ 51 หลวงพ่อทองอยู่ จนทสาโร
โครงการอบรมด้านคหกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชน
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและประชาชน
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู๋บ้านแกนนำสุขภาพ
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู๋บ้านแกนนำสุขภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการเสรืมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
การจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชน
วันตรุษจีน
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงอบรมและจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รับมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
วันอาภากร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีปล่อยเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับมอบหมายนโยบายการปฎิบัติงานของผู้บริหาร
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นCopyright © 2013 All Rights Reserved.