https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray งานผู้สุงอายุ
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


งานผู้สุงอายุ

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังช.pdf

คลิ๊กรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ.pdf

  

การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ

 ผู้พิการที่ทำการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพควา.pdf

แผ่นพับผู้สูงอายุ.pdf

แผนพับขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้.pdf