https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่


รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว

 วันอาทิตย์ที่ 6  สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.

นายสมหวัง  เอี่ยมดี  นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นางภารดี อินอนงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกาะเกล็ดแก้ว”  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสโมสรนักเรียนจ่า และ บริเวณ เกาะเกล็ดแก้ว โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 กิจกรรมหน้าแรก

โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" article
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี
ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สื่อมวลชน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประกาศกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
การจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประชุมคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบแผน/โครงการ
การประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมสภา
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการช่วยเหลือประชาชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียเทศบาลบางเสร่
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในโรงเรียน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ประชุมสภา
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ต้อนรับคณะดูงาน
กิจกรรมกีฬาภายในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสร่
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา
แห่เทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา
โครงการกิจกรรม 5 ส.
วันคล้ายวันสถาปนา-หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น
พิธีปิดโครงการ ซัมเมอร์แคมป์
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในท่อใยหิน
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา โครงการที่ขอรับเงินอุดเหนุน
โครงการซัมเมอร์ แคมป์
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
โครงการ รักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสายใยรักครอบครัว
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ประชุมประจำเดือน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มอบนโยบาบการปฏิบัติงาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการค่ายเยาวชน รักเรียนรักรู้
โครงการค่ายเยาวชน รักเรียนรักรู้
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
การประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอาชีพด้านศิลปะ
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ประชุมเสริมสร้างธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริตฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ
ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบางเสร่
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด วันธรรมสวนะCopyright © 2013 All Rights Reserved.