https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่
วันที่ 27/03/2024   15:40:36

 

                                              การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่

 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 .

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2

.................................................

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 . ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2 มีการจัดประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรเขตบางเสร่ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรว่า สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางเข้าบางเสร่ และบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร อีกทั้งยังเป็นจุดเสี่ยงอันตรายของผู้สัญจรบนถนนสุขุมวิทด้วย

     1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

     ประชาชนในเขตบางเสร่และผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้าบางเสร่ และทางเข้าศูนย์ฝึกทหารใหม่

2.      ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่ มีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย

1.      ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 10 สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2.      นายณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ปลัดอำเภอสัตหีบ

3.      นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

4.      นายชาติพงษ์ รัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

5.      นายเอกชัย เมืองประทุม หมวดทางหลวง อาวุโส

6.      นายมาพิชิต ศิริไพบูลย์ แขวงทางหลวงชลบุรี

7.      นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ และคณะผู้บริหาร

8.      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่

9.      นายวรฤทธิ์ จังบวร กำนันตำบลบางเสร่ และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบางเสร่

10.    ผู้แทน ทต.เขตรอุดมศักดิ์ และ ทต.นาจอมเทียน

11.    ประชาชนในเขตตำบลบางเสร่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

 3. ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบริเวณบางเสร่ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 หมวดทางหลวงสัตหีบ ได้ชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ว่าต้องดำเนินการตามแบบที่กำหนดไว้แล้ว ในตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งบางช่วงยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่มีการส่งงาน อาจทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวล้าช้า แต่ขอรับรองว่าต้องมีการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตแน่นอน ซึ่งประชาชนในเขตบางเสร่และผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เข้าประชุมในวันนี้ได้ยื่นเสนอให้แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 นำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาดังนี้

1. ขอให้มีการกำหนดห้วงเวลาไฟแดงให้เหมาะสม ซึ่งฝั่งทางออกจากบางเสร่ช่วงรอไฟแดงมีระยะ

เวลานาน แต่ช่วงไฟเขียวมีระยะเวลาน้อยมาก ทำให้รถติดเป็นระยะทางยาว

2. ขอให้ให้เปลี่ยนเส้นทางช่องซ้ายผ่านตลอดให้หยุดรอสัญญาณไฟทุกช่องทาง

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการ

     แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ได้รับข้อเสนอของประชาชนของประชาชนในเขตบางเสร่และผู้ที่ได้รับผลกระทบไปดำเนินแก้ไขปัญหา ด้วยการตีเส้นทึบทุกช่องทางเพื่อให้รถยนต์ทุกคันหยุดรอสัญญาณไฟทุกช่องจราจร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าให้หยุดรอสัญญาณไฟและจะปรับเวลาไฟเขียวไฟแดงให้เหมาะสม ไม่ทำให้รถติดเป็นระยะทางไกล

     
กิจกรรมหน้าแรก

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Save Lives Volonteers วันที่ 15/07/2024   11:04:19
โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วันที่ 12/07/2024   11:07:55
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 11/07/2024   15:36:50
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 10/07/2024   15:15:20
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/07/2024   13:26:01
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ 27/06/2024   14:29:01
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 26/06/2024   09:58:21
ประกาศเทศบาลบางเสร่ วันที่ 21/06/2024   12:16:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/06/2024   13:17:43
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ วันที่ 12/06/2024   16:06:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 12/06/2024   16:03:18
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/06/2024   12:01:32
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 05/06/2024   15:22:28
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 30/05/2024   11:41:24
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 30/05/2024   11:27:35
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/05/2024   15:42:40
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/05/2024   11:24:46
โครงการฝึกอาชีพด้านศิลปะ วันที่ 20/05/2024   16:06:14
ถวายสักการะเนื่องในวันอาภากรฯ วันที่ 20/05/2024   15:58:14
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 17/05/2024   14:28:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 14/05/2024   15:50:17
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 08/05/2024   15:07:24
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 29/04/2024   10:13:08
โครงการงานวันเทศบาล วันที่ 24/04/2024   14:55:27
ประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี 2567 วันที่ 18/04/2024   10:03:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 05/04/2024   13:18:02
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   14:54:42
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 04/04/2024   13:56:29
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 03/04/2024   13:34:27
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 01/04/2024   14:30:05
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ วันที่ 01/04/2024   10:21:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 28/03/2024   14:42:35
การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ 29/03/2024   08:28:24
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบางเสร่ วันที่ 27/03/2024   16:22:36
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27/03/2024   16:25:09
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 26/03/2024   14:26:57
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) วันที่ 22/03/2024   16:28:08
นายกลงพื้นที่ วันที่ 22/03/2024   16:17:23
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 22/03/2024   16:15:06
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 27/03/2024   16:25:44
MOI Waste Bank Week วันที่ 20/03/2024   08:51:18
วันท้องถิ่นไทย วันที่ 27/03/2024   16:26:30
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   14:02:04
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 15/03/2024   13:50:55
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 14/03/2024   15:52:23
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 20/03/2024   10:51:30
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1 วันที่ 07/03/2024   11:44:31
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 23/02/2024   12:33:37
งานคล้ายวันมรณภาพทองอยู่ จันทสาโร ปีที่ 52 วันที่ 23/02/2024   12:31:09
พิธีมุทิตาสักการะ วันที่ 20/02/2024   09:04:45
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 13/02/2024   10:33:00
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 09/02/2024   12:11:06
เทศกาลตรุษจีน วันที่ 09/02/2024   12:08:50
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น วันที่ 06/02/2024   14:42:21
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 06/02/2024   14:35:21
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 06/02/2024   14:29:45
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วันที่ 24/01/2024   14:57:34
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 19/01/2024   10:35:32
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 18/01/2024   15:54:30
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ วันที่ 18/01/2024   10:51:31
ต้อนรับคณะดูงาน วันที่ 16/01/2024   15:55:33
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   16:27:27
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:11:07
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12/01/2024   11:08:35
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10/01/2024   16:12:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 08/01/2024   09:56:07
ทำบุญสำนักงาน วันที่ 05/01/2024   16:18:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 02/01/2024   16:44:49
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 28/12/2023   08:59:55
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล วันที่ 26/12/2023   09:52:02
ประชุมสภา วันที่ 28/12/2023   09:00:43
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ 22/12/2023   11:44:15
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร. วันที่ 20/12/2023   13:55:44
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 13/12/2023   13:55:12
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน วันที่ 12/12/2023   13:52:08
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 04/12/2023   16:00:05
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด วันที่ 01/12/2023   16:17:19
กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 30/11/2023   16:24:15
วันวชิราวุธ วันที่ 27/11/2023   10:00:44
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์ วันที่ 24/11/2023   15:43:34
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ 24/11/2023   13:21:53
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 15/11/2023   15:34:00
นายกลงพื้นที่ วันที่ 15/11/2023   13:39:37
พิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่ 12/11/2023   14:48:52
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 06/11/2023   11:36:10
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ วันที่ 31/10/2023   15:00:50
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 24/10/2023   16:11:16
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น วันที่ 20/10/2023   15:59:20
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ วันที่ 19/10/2023   11:40:19
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา วันที่ 16/10/2023   09:43:39
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ 15/10/2023   08:16:58
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 วันที่ 11/10/2023   14:25:47
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 09/10/2023   15:33:47
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 28/09/2023   14:50:09
ประชุมสภา วันที่ 28/09/2023   14:32:47
วันพระราชทานธงชาติ วันที่ 28/09/2023   09:51:57
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" วันที่ 27/09/2023   09:16:40
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วันที่ 27/09/2023   08:44:12
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี วันที่ 23/09/2023   14:27:29