ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่
bulletเอกสารดาวโหลด
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
bulletการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


คู่มือในการปฏิบัติงาน

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 64

คู่มือประโยชน์ทับซ้อน 64

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 64

 

คู่มือบัตรประวัติข้าราชการท้องถิ่น

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการปฏิบัติงานเหตุรำคาญ

คู่มือร้องเรียน

 

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา

คู่มือ การรับส่งหนังสือ

เอกสาร 28963

เอกสาร 28964Copyright © 2013 All Rights Reserved.