https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประจำปี 2556
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประจำปี 2556

งานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 152 ประจำปี 2566 “หนึ่งเดี่ยวในไทย หนึ่งเดี่ยวในโลก” ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในวันนี้... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2849035/img-slide    

เทศบาลตำบลบางเสร่ได้ร่วมงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
กิจกรรมของเว็บไซต์

ชื่อกิจกรรมที่ 1 article
ชื่อกิจกรรมที่ 2 article
ชื่อกิจกรรมที่ 3 article
กิจกรรม
กิจกรรม