https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray เทศบาลตำบลบางเสร่
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


รูปกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2023
ชื่ออัลบั้ม : โครงการสายใยรักครอบครัว
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ตุลาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : โครงการบริจาคโลหิต
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.กฤษณา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 สิงหาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : อบรมภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มกราคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธันวาคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : ออกเยี่ยม 2 ธ.ค 64
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ภาพเก่าย้อนรอย บางเสร่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 44 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2013 All Rights Reserved.