https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray เทศบาลตำบลบางเสร่
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


เทศบาลตำบลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ Save Lives Volonteersicon

  2024-07-15

 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นายชิน แก้วสังข์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เข้าร่วมโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ Save Lives Volonteers โดยสถาบันพระปกเกล้า
โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

  2024-07-12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเสร่ ดำเนินการจัดทำโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)

จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ

  2024-07-11

 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายประจักษ์ ศรีจินดา รองนายกเทศมนตรี นางภารดี อินอนงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ

  2024-07-10

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย นายสังวาลย์ แจ้งเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

  2024-07-08

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและปกป้องสิ่งแวดล้อม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  2024-06-27

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

  2024-06-26

 ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่องผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4

ประกาศเทศบาลบางเสร่

  2024-06-21

 ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

 

ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-06-19

 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ

  2024-06-12

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายชิน แก้วสังข์ รองนายกเทศมนตรี นายประจักษ์ ศรีจินดา รองนายกเทศมนตรี นางภารดี อินอนงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เข้าร่วมโครงการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

 

 

ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-06-12

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

 

ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-06-06

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน จังหวัดน่าน

 

 แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ icon
  2013-10-08

 

More...


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ icon
  2013-09-30

 ชื่อ

More...


ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ icon
  2013-09-30

ชื่อ

More...


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๗ icon
  2013-09-30

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More...
Traffy Fondue

  2022-07-06

 Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มีมีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ประชาชนผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หน่วยงาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพียงเข้าแอปพลิเคชันไลน์ แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue ก็จะสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้าแชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า 'พบปัญหาถนนชำรุด' หรือ 'ได้กลิ่นสารเคมี' เป็นต้น

More...
หลวงพ่อทองอยู่icon

  2013-09-30

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม) หลวง พ่อทองอยู่ นามสกุล บุญเรือง เกิดที่บ้านบางเสร่ บิดาชื่อ ผึ้ง มารดาชื่อ ฮุ่น เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2430 ปีชวด วันอังคารขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 มีพี่น้องรวม 8 คน

More...
วัดสามัคคีบรรพตicon

  2013-09-30

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...
ประชุมแก้ไขปัญหาสัญญาณไฟจราจรicon

  2013-09-30

 รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More...
ประชาสัมพันธ์ที่ 2icon

  2013-09-30

 รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More...
การใช้ OSS ภาคประชาชนicon

  2013-09-30

คู่มือประชาชนในการใช้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE หรือ OSS แบบใช้อย่างง่าย ใช้บรรยายชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ

More...
ข่าวสารที่ 2icon

  2013-09-30

 ดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More...
B-Buddy Bangsaray

 โครงงานยกระดับการให้บริการของท้องถิ่นเพื่อให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
กรณีศึกษา:เทศบาลตำบลบางเสร่

More...
สาระน่ารู้ข้อมูลส่วนบุคคล

 ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล  ดูรายละเอียดเกี่ยวข้องด้านใน

 

More...