ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


20 ที่พักทหารเรือ สัตหีบ

 20 ที่พักราชการทหารเรือ

*1.บ้านพัก หาดทรายแก้ว ชุมพลทหารเรือ 086-700-6931

*2.บ้านพัก หาดนางรอง 088-447-2461

*3.บ้านพัก หาดน้ำหนาว 084-738-4699

*4.บ้านพัก ทุ่งโปรง 088-190-1678

*5.บ้านพัก หาดสอ 080-0147-025

*6.บ้านพัก หาดดงตาล 086-125-2726

*7.บ้านพัก หาดนางรำ 085-285-5135

*8.บ้านพักหาดเทียน  087-488-2832

*9.บ้านพักหาดน้ำใส  Tel. 038-190-155-6 และ 094-8455-005

*10.บ้านพักรับรองหาดม้าน้ำ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทางไปศาลกรมหลวงชุมพร)

089-4797597 พันจ่าเอก ติณ, หรือที่เบอร์ 038_437112 ต่อภายใน 71354

*11.สถานที่พัก อาคารรับรองหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล)

084_0120720, 089_2097215

*12.บ้านพักรับรองของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม) 038_334188 หรือที่เบอร์ 02_4661180 ต่อ 62584

*13.บ้านพักรับรองของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  038_436187 ต่อเบอร์ 66035 เวลาราชการ หรือโทร 086_7006931

*14.บ้านพักรับรองของศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ใกล้กับรร.ชุมพลทหารเรือ) 02_4661180 ต่อ 65631 หรือ 65450 ในวันและเวลาราชการหรือที่เบอร์ 084_5670181

*15.หาดนภาธาราภิรมย์ EOD 081-5772532 , 081-7782473

*16.เกาะขาม 0-3843-9444 หรือ 0-3843-7927

*17.เกาะแสมสาร038-432-475

*18.สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ 038-432332, 038-432329.

*19.ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า  พ.จ.อ. พงษ์ธร ราชโส 0899319762  จ.อ. ไพศาล เข็มสอน 0819969527

เบอร์ภายใน 024757380 ต่อ 67423

*20.กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ  08 1410 1527, 09 8351 6505, 08 7016 2145, 75206 (ทร.)Copyright © 2013 All Rights Reserved.