ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 กิจกรรม “รณรงค์การใช้ปิ่นโตในสำนักงาน”
กิจกรรม"การทำความดี ด้วยหัวใจ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางเสร่
ลอยกระทงบางเสร่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
ร่วมโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกฯ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ
การแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3
การแข่งขันเรือเร็วระดับโลก
รับโล่รางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 ครั้งที่ 3
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ
IDEMITSU THAILAND POWER BOAT 2018
"วันอาภากร"
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
กิจกรรมแข่งขันพายเรือดำน้ำเก็บไข่ article
ทำบุญกลางบ้านวันสงกรานต์ article
สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรคณะผู้บริหารฯ วันสงกรานต์ 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ครั้งที่ 1
มอบเบี้ยยังชีพ วันที่ 5 เม.ย. 61
ต้อนรับการแข่งขันจักรยาน article
ทำความสะอาดชายหาด
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
อบรม อปพร.2561 article
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน มีนาคม 2561
ต้อนรับ อบต.ห้วยแก้ว article
กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม (ฝึกสอนดนตรีไทยกลองยาว - รำกลองยาว)
จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “TOUR OF THAILAND 2018”
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน article
ประชาสัมพันธ์ "ประชาคมชุมชน"
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เชิญเที่ยวงาน "เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน"
กำหนดวันแจกเบี้ยยังชีพ เดือน มีนาคม 2561
ประชุมเตรียมงาน "เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน"
Corporate Social Responsibility (CSR)
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เด่นชัย จ.แพร่
ต้อนรับ อบต.หนองหิน จ.เลย article
พิธีเปิดงานหลวงพ่อทองอยู่ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
บางเสร่ ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 2 article
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ article
สว.รับเงินแล้ว article
แจ้งรถขยะเสีย article
แจ้งกำหนดการชำระภาษี ปี 2561 article
แจ้งการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุฯ article
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ตอกเสาเข็ม (ฝั่งปลาโลมา) article
วันเด็ก บางเสร่ article
ไฟไหม้หม้อแปลง article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 article
รับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2561 article
ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า article
มอบกระเช้าอวยพรฯ article
เปิดจุดตรวจฯ article
ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ฯ article
การแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 article
ต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น article
วันลอยกระทง 2560 article
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ article
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา นบส.ท.31 article
ต้อนรับคณะศึกษาฯ article
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ article
ประชุมสภาฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
การจัดระเบียบร้านค้า article
ประชุมสภาฯ article
ไทยช่วยไทย article
คัดเลือก อปพร. article
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ article
โครงการพัฒนาฯ article
แห่เทียนพรรษา พระราชทาน article
แห่เทียนพรรษา พระราชทาน
แห่เทียนพรรษา article
กิจกรรมรักษ์หาด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ article
การประชุมประชาคมชุมชน ตำบลฯ article
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
การประชุมแสดงความคิดเห็นของประชาชนฯ article
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน
ต้อนรับคณะดูงาน article
วันสิ่งแวดล้อมโลก article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี article
วันอาภากร ปี 2560 article
ปลูกป่าชายเลนวันต้นไม้ชาติ ปี 2560 article
วันเทศบาล 2560 article
ทัวร์ออฟสัตหีบ 2560 article
ขบวนแห่สงกรานต์ 2560 article
การแข่งขันชกมวยทะเล article
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด article
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.