ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อฯ
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (รอบที่สอง)
ต้อนรับดูงาน
ประชุมสภาฯ
เปิดโครงการแม่ค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.สำเภาล่ม
โครงการ "วัยแซบสูงวัย รุ่นที่ 4"
ประชุมพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันเด็ก
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อวยพรวันปีใหม่ 2563
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
อวยพรคณะผู้บริหาร
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
เปืดจุดตรวจบริการประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2563
รับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (EHA)
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
กิจกรรม"จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ"
เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
การประชุมแผนฯ
ต้อนรับคณะดูงานจาก ทม.บ้านทุ่ม
วันลอยกระทง 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดนางฟ้าจำแลง 2019 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
นำของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
ต้อนรับดูงาน
ประชุมคณะกรรมการชุมชน
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
โครงการอบรมกฎหมายฯ
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ฟ้าฮ้าม
โครงการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
ต้อนรับ ทต.กำแพง
อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
กิจกรรมจิตอาสา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีออกเยี่ยมผู้ป่วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ทำบุญวันเทศบาล ประจำปี 2562
การแข่งขันพายเรือในวันสงกรานต์
กิจกรรมวอลเล่ย์บอลในงานสงกรานต์
กิจกรรมงมไข่ในวันสงกรานต์บางเสร่
พิธีเปิดงานสงกรานต์วันไหลบางเสร่ 2562
ทำบุญกลางบ้านวันสงกรานต์ 2562
"นางสงกรานต์บางเสร่จำแลง 2019"
ร่วมงานแถลงข่าวนงนุชพัทยา
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ ประจำปี 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมงานวันเด็ก 2562
กิจกรรม “รณรงค์การใช้ปิ่นโตในสำนักงาน”
กิจกรรม"การทำความดี ด้วยหัวใจ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางเสร่
ลอยกระทงบางเสร่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
ร่วมโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกฯ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ
การแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 3
การแข่งขันเรือเร็วระดับโลก
รับโล่รางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 ครั้งที่ 3
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ
IDEMITSU THAILAND POWER BOAT 2018
"วันอาภากร"
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
กิจกรรมแข่งขันพายเรือดำน้ำเก็บไข่ article
ทำบุญกลางบ้านวันสงกรานต์ article
สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรคณะผู้บริหารฯ วันสงกรานต์ 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ครั้งที่ 1
มอบเบี้ยยังชีพ วันที่ 5 เม.ย. 61
ต้อนรับการแข่งขันจักรยาน article
ทำความสะอาดชายหาด
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
อบรม อปพร.2561 article
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน มีนาคม 2561
ต้อนรับ อบต.ห้วยแก้ว article
กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม (ฝึกสอนดนตรีไทยกลองยาว - รำกลองยาว)
จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “TOUR OF THAILAND 2018”
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน article
ประชาสัมพันธ์ "ประชาคมชุมชน"
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เชิญเที่ยวงาน "เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน"
กำหนดวันแจกเบี้ยยังชีพ เดือน มีนาคม 2561
ประชุมเตรียมงาน "เที่ยวบางเสร่ ย้อนเสน่ห์วันวาน"
Corporate Social Responsibility (CSR)
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.