ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
บางเสร่ ฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 2 article
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ article
สว.รับเงินแล้ว article
แจ้งรถขยะเสีย article
แจ้งกำหนดการชำระภาษี ปี 2561 article
แจ้งการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุฯ article
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
ตอกเสาเข็ม (ฝั่งปลาโลมา) article
วันเด็ก บางเสร่ article
ไฟไหม้หม้อแปลง article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 article
รับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2561 article
ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า article
มอบกระเช้าอวยพรฯ article
เปิดจุดตรวจฯ article
ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ฯ article
การแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 article
ต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น article
วันลอยกระทง 2560 article
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ article
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา นบส.ท.31 article
ต้อนรับคณะศึกษาฯ article
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ article
ประชุมสภาฯ article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
การจัดระเบียบร้านค้า article
ประชุมสภาฯ article
ไทยช่วยไทย article
คัดเลือก อปพร. article
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ article
โครงการพัฒนาฯ article
แห่เทียนพรรษา พระราชทาน article
แห่เทียนพรรษา พระราชทาน
แห่เทียนพรรษา article
กิจกรรมรักษ์หาด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ article
การประชุมประชาคมชุมชน ตำบลฯ article
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
การประชุมแสดงความคิดเห็นของประชาชนฯ article
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน
ต้อนรับคณะดูงาน article
วันสิ่งแวดล้อมโลก article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี article
วันอาภากร ปี 2560 article
ปลูกป่าชายเลนวันต้นไม้ชาติ ปี 2560 article
วันเทศบาล 2560 article
ทัวร์ออฟสัตหีบ 2560 article
ขบวนแห่สงกรานต์ 2560 article
การแข่งขันชกมวยทะเล article
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด article
การแข่งขันชกมวยไทย article
พิธีทำบุญวันสงกรานต์ ปี 2560 article
พิธีเปิดสงกรานต์ ปี 2560 article
ประชาคมชุมชน 8 ชุมชุน article
การประชุมผู้จำหน่ายสินค้า article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ฟ้าฮ่าม article
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 60 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ article
พิธีเปิดฟุตบอลบางเสร่คัพ 60 article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ article
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3 article
การแข่งขัน SINGHA F1 article
ประชุมสภาฯ article
การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาด article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลน article
อวยพรผู้ว่าฯ article
เปิดจุดตรวจบริการประชาชน article
ขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 article
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ
ถวายเครื่องบวงสรวงฯ article
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2559 article
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญของชาติ article
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด article
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ article
โครงการชายหาดงามตา ปลากลับบ้าน article
พิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พ่อหลวงฯ article
ร่วมพิธีแปลแถวถวาย article
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ article
ประชุมแผนฯ
แถวเคารพธงชาติและร้องเพลงสรรเสริญฯ article
ประชาคมชุมชนตำบลฯ article
ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ article
เก็บขยะชายหาด article
แถวเคารพธงชาติ article
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1 article
กีฬาปฐมวัย article
พิธีเปิดการแข่งขัน F1 2016 article
ประชุมสภาฯ article
แถวเคารพธงชาติ article
ร่วมพิธีปลูกป่าฯ article
ลงนามถวายพระพรฯ article
ประชุมสภาเทศบาลฯ article
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.