ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 กำหนดหน่วยเลือตั้งและที่เลือกตั้งฯ
ต้อนรับคณะดูงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
ประชุมโครงการก่อสร้างฯ
เหตุเพลิงไหม้
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกฯ
จิตอาสา
ประชุมคณะกรรมการฯ
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แถวเคารพธงชาติ
โครงการอบรมส่งเสรมประชาธิปไตย
อบรม อปพร.
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการป้องกันระงับอัคคีภับเบื้องต้น
ประชุมหารือฯ
เทศบัญญัติตลาด ประจำปี 2563
ประชุมผู้สูงอายุ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
อบรมจิตอาสาฯ
จ่ายเงินเยียวยาผู้สูงอายุฯ
เข้ารับมอบถุงยังชีพฯ
การประชุมฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ
พัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
การทำผ้ามัดย้อม
อบรมป้องกันฯ
ประกาศรับโอน/ย้าย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพฯ
ขอเชิญร่วมประชุมฯ
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
การประชุมซักซ้อมฯ
ประชุมการติดตามแผนฯ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พัฒนาชายหาดบางเสร่
ประชุมการตรวจสอบการขออนุญาตฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประชุมร่างเทศบัญญัติฯ
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ
ประกาศ เรื่องควบคุมตลาด
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมผู้ประกอบการ
มอบเงินเยียวยา รอบ 2
รับการตรวจและคำแนะนำการปฏิบัติงานจาก สนง.ปปท.เขต2
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเสร่
นายกฯแจกถุงยังชีพ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อฯ
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (รอบที่สอง)
ต้อนรับดูงาน
ประชุมสภาฯ
เปิดโครงการแม่ค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.สำเภาล่ม
โครงการ "วัยแซบสูงวัย รุ่นที่ 4"
ประชุมพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันเด็ก
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อวยพรวันปีใหม่ 2563
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
อวยพรคณะผู้บริหาร
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
เปืดจุดตรวจบริการประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2563
รับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (EHA)
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
กิจกรรม"จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ"
เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
การประชุมแผนฯ
ต้อนรับคณะดูงานจาก ทม.บ้านทุ่ม
วันลอยกระทง 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดนางฟ้าจำแลง 2019 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
นำของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
ต้อนรับดูงาน
ประชุมคณะกรรมการชุมชน
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
โครงการอบรมกฎหมายฯ
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ฟ้าฮ้าม
โครงการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
ต้อนรับ ทต.กำแพง
อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
กิจกรรมจิตอาสา
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.