ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 งดจัดงานสงกรานต์วันไหลบางเสร่ ประจำปี 2564
หนูน้อยท่องไปในโลกกว้าง
เดินรณรงค์เลือกตั้งฯ
อบรมการใช้โปรแกรมฯ
มอบรถจักรยาน
ระเบียบการขอดูกล้องวงจรปิด (cctv)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ
ประกาศ การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม 2564
ทต.บางเสร่เรียกแถวเคารพธงชาติ
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่
เปิดจุดตรวจบริการประชาชนฯ
อัตตราภาษีป้ายตัวใหม่ 2564
การประชุมคณะกรรมการฯ
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แจ้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
อวยพรวันเกิดท่านนายก
เลี้ยงอาหารกลางวัน
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฯ
กำหนดหน่วยเลือตั้งและที่เลือกตั้งฯ
ต้อนรับคณะดูงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
ประชุมโครงการก่อสร้างฯ
เหตุเพลิงไหม้
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกฯ
จิตอาสา
ประชุมคณะกรรมการฯ
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แถวเคารพธงชาติ
โครงการอบรมส่งเสรมประชาธิปไตย
อบรม อปพร.
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการป้องกันระงับอัคคีภับเบื้องต้น
ประชุมหารือฯ
เทศบัญญัติตลาด ประจำปี 2563
ประชุมผู้สูงอายุ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
อบรมจิตอาสาฯ
จ่ายเงินเยียวยาผู้สูงอายุฯ
เข้ารับมอบถุงยังชีพฯ
การประชุมฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ
พัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
การทำผ้ามัดย้อม
อบรมป้องกันฯ
ประกาศรับโอน/ย้าย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพฯ
ขอเชิญร่วมประชุมฯ
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
การประชุมซักซ้อมฯ
ประชุมการติดตามแผนฯ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พัฒนาชายหาดบางเสร่
ประชุมการตรวจสอบการขออนุญาตฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประชุมร่างเทศบัญญัติฯ
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ
ประกาศ เรื่องควบคุมตลาด
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมผู้ประกอบการ
มอบเงินเยียวยา รอบ 2
รับการตรวจและคำแนะนำการปฏิบัติงานจาก สนง.ปปท.เขต2
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเสร่
นายกฯแจกถุงยังชีพ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อฯ
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (รอบที่สอง)
ต้อนรับดูงาน
ประชุมสภาฯ
เปิดโครงการแม่ค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.สำเภาล่ม
โครงการ "วัยแซบสูงวัย รุ่นที่ 4"
ประชุมพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันเด็ก
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อวยพรวันปีใหม่ 2563
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
อวยพรคณะผู้บริหาร
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.