https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray กิจกรรมหน้าแรก
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 ประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี 2567
วันที่ 18/04/2024   10:03:23
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 05/04/2024   13:18:02
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 04/04/2024   14:54:42
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 04/04/2024   13:56:29
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 03/04/2024   13:34:27
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 01/04/2024   14:30:05
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ
วันที่ 01/04/2024   10:21:32
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 28/03/2024   14:42:35
การประชุมรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์วิศกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันที่ 29/03/2024   08:28:24
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบางเสร่
วันที่ 27/03/2024   16:22:36
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 27/03/2024   16:25:09
การประชุมแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณจราจรบางเสร่
วันที่ 27/03/2024   15:40:36
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 26/03/2024   14:26:57
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
วันที่ 22/03/2024   16:28:08
นายกลงพื้นที่
วันที่ 22/03/2024   16:17:23
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 22/03/2024   16:15:06
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 27/03/2024   16:25:44
MOI Waste Bank Week
วันที่ 20/03/2024   08:51:18
วันท้องถิ่นไทย
วันที่ 27/03/2024   16:26:30
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 15/03/2024   14:02:04
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 15/03/2024   13:50:55
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 14/03/2024   15:52:23
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 20/03/2024   10:51:30
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1
วันที่ 07/03/2024   11:44:31
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 23/02/2024   12:33:37
งานคล้ายวันมรณภาพทองอยู่ จันทสาโร ปีที่ 52
วันที่ 23/02/2024   12:31:09
พิธีมุทิตาสักการะ
วันที่ 20/02/2024   09:04:45
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 13/02/2024   10:33:00
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 09/02/2024   12:11:06
เทศกาลตรุษจีน
วันที่ 09/02/2024   12:08:50
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น
วันที่ 06/02/2024   14:42:21
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 06/02/2024   14:35:21
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
วันที่ 06/02/2024   14:29:45
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วันที่ 24/01/2024   14:57:34
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 19/01/2024   10:35:32
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 18/01/2024   15:54:30
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ
วันที่ 18/01/2024   10:51:31
ต้อนรับคณะดูงาน
วันที่ 16/01/2024   15:55:33
งานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12/01/2024   16:27:27
งานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12/01/2024   11:11:07
งานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12/01/2024   11:08:35
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 10/01/2024   16:12:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 08/01/2024   09:56:07
ทำบุญสำนักงาน
วันที่ 05/01/2024   16:18:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 02/01/2024   16:44:49
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 28/12/2023   08:59:55
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
วันที่ 26/12/2023   09:52:02
ประชุมสภา
วันที่ 28/12/2023   09:00:43
วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ
วันที่ 22/12/2023   11:44:15
การจัดโครงการและกิจกรรมของ อปพร.
วันที่ 20/12/2023   13:55:44
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 13/12/2023   13:55:12
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุงและศึกษาดูงาน
วันที่ 12/12/2023   13:52:08
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 04/12/2023   16:00:05
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
วันที่ 01/12/2023   16:17:19
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันที่ 30/11/2023   16:24:15
วันวชิราวุธ
วันที่ 27/11/2023   10:00:44
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
วันที่ 24/11/2023   15:43:34
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 24/11/2023   13:21:53
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 15/11/2023   15:34:00
นายกลงพื้นที่
วันที่ 15/11/2023   13:39:37
พิธีถวายผ้าพระกฐิน
วันที่ 12/11/2023   14:48:52
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 06/11/2023   11:36:10
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
วันที่ 31/10/2023   15:00:50
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 24/10/2023   16:11:16
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
วันที่ 20/10/2023   15:59:20
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
วันที่ 19/10/2023   11:40:19
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา
วันที่ 16/10/2023   09:43:39
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
วันที่ 15/10/2023   08:16:58
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566
วันที่ 11/10/2023   14:25:47
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
วันที่ 09/10/2023   15:33:47
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
วันที่ 28/09/2023   14:50:09
ประชุมสภา
วันที่ 28/09/2023   14:32:47
วันพระราชทานธงชาติ
วันที่ 28/09/2023   09:51:57
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข"
วันที่ 27/09/2023   09:16:40
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
วันที่ 27/09/2023   08:44:12
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี
วันที่ 23/09/2023   14:27:29
ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สื่อมวลชน
วันที่ 23/09/2023   14:25:21
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 15/09/2023   15:19:02
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
วันที่ 12/09/2023   14:21:37
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
วันที่ 12/09/2023   14:07:31
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 08/09/2023   16:23:01
ประกาศกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 06/09/2023   10:29:09
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 25/08/2023   16:42:33
โครงการช่วยเหลือประชาชน
วันที่ 24/08/2023   16:20:26
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 24/08/2023   09:55:27
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียเทศบาลบางเสร่
วันที่ 22/08/2023   14:21:38
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในโรงเรียน
วันที่ 19/08/2023   10:26:07
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 17/08/2023   15:51:16
ประชุมสภา
วันที่ 15/08/2023   13:26:33
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม
วันที่ 15/08/2023   13:21:10
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 11/08/2023   11:49:26
รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว
วันที่ 06/08/2023   08:50:51
กิจกรรมกีฬาภายในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสร่
วันที่ 03/08/2023   11:10:04
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28/07/2023   20:49:42
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา
วันที่ 26/07/2023   13:39:06
แห่เทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 25/07/2023   15:26:01
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น
วันที่ 24/07/2023   11:13:56
พิธีปิดโครงการ ซัมเมอร์แคมป์
วันที่ 21/07/2023   16:40:07
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในท่อใยหิน
วันที่ 21/07/2023   16:35:37
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
วันที่ 18/07/2023   16:36:28
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]