ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


กิจกรรมหน้าแรก

 

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันลอยกระทง
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแหลมขาม
พิธีตั้งศาลพระพรหม
ตรวจ Swab เจแบค
ประชุมบ่อบำบัด
แข่งกีฬาภายในเทศบาลฯ
จับฉลากจองล็อคขายของ
มอบของให้ผู้กักตัวฯ
ตรวจ Swab
ตรวจโควิด19
ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมแผนการพัฒนาเทศบาลฯ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
การออกสำรวจตรวจสอบที่ดินฯ
ประชุมสภาเทศบาล
เปิดศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง 8 ครัวเรือน
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปั้ม ปตท.บางเสร่ ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ออกตรวจหาเชื้อโควิด ร่วมบำรุงพัฒนา
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง (ต่อ)
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ รพ.สต.บางเสร่ รอบที่ 2
รับมอบแมส อ.สัตหีบ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ สะพานกลุ่มประมงบางเสร่
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ รพ.สต.บางเสร่
นายกนำทีมเทศบาลลงครัวสนาม
นายกนำทีมเทศบาลลงครัวสนาม
ออกตรวจหาเชื้อโควิด หมู่ที่ 1 บางเสร่
ประชุมสภาเทศบาลฯ
รับมอบของ
ทต.บางเสร่
ประชุมศูนย์พักคอย
ประชุมพิจารณา (ร่าง) งบประมาณฯ
เปิดครัวสนามบางเสร่
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย
ประชุมคณะกรรมการแผนฯ
ปล่อยขบวนรถ
ลงพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ฝนตกหนัก
ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
ประชุมการจัดหาวัคซีน
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
แพคใจใส่กล่อง ทต.บางเสร่
ตรวจ LPA เทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ประชุมคณะกรรมการสนันสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลงนาม (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
กำจัดรังแตน และซ่อมแซมป้าย
ชี้แนวเขตและดูเขื่อนระบายน้ำ
กวดขันมาตรการโควิด-19 แคมป์คนงาน
กวดขันมาตรการโควิด-19 ตลาดสดสีเทา และตลาดดิ่ง
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ฯ
ประชุมติดตามแผนฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
แสดงความยินดี
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ฯ
การตรวจหาเชื้อโควิด-19
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"
ประชุมเตรียมแผนการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19
ฉีดวัคซีน โควิด 19
วันอาภากร
แถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
รับมอบของปันใจ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ สถานการณ์โควิด 19
กิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่
ปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลบางเสร่
รับมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19
ประชุมหน่วยงานราชการ
คณะผู้บริหารทักทายตามแต่ละกอง
ร่วมแสดงยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
ประชุมสภาครั้งแรก
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ระบบ One Stop Service
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
กำหนดการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
งดจัดงานสงกรานต์วันไหลบางเสร่ ประจำปี 2564
หนูน้อยท่องไปในโลกกว้าง
เดินรณรงค์เลือกตั้งฯ
อบรมการใช้โปรแกรมฯ
มอบรถจักรยาน
ระเบียบการขอดูกล้องวงจรปิด (cctv)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ
ประกาศ การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม 2564
ทต.บางเสร่เรียกแถวเคารพธงชาติ
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.